Zmiany w Komunikacji Miejskiej Bydgoszczy: MZK vs Mobilis

Zmiany w Komunikacji Miejskiej Bydgoszczy: MZK vs Mobilis

Rok 2024 przynosi znaczące zmiany w komunikacji miejskiej Bydgoszczy. Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) tracą część kursów na rzecz prywatnego przewoźnika Mobilis, co jest odpowiedzią na trudności z realizacją przewozów przez miejską spółkę.

Problemy MZK

MZK, które dotychczas obsługiwały 75% linii na terenie Bydgoszczy, borykają się z problemem braku kierowców. Ta sytuacja doprowadziła do częstego wypadania kursów z rozkładu, co wywołało frustrację wśród pasażerów. W odpowiedzi na te wyzwania, radny Robert Kufel zapytał, czy MZK rozważa zatrudnienie kierowców z zagranicy.

Mobilis jako Rozwiązanie

W kontrast do MZK, prywatny przewoźnik Mobilis zdołał zatrudnić dodatkowych kierowców i zwiększyć liczbę realizowanych kursów do ponad 98%. W efekcie, od 1 stycznia 2024 roku, obsługa trzech autobusów na liniach całodziennych została przekazana firmie Mobilis. Ta decyzja ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i zapewnienie większej regularności kursów.

Zobacz również:  Wielkie Święto Wodniaków w Bydgoszczy: Ster na Bydgoszcz 2024

Kary Finansowe i Środki Zaradcze

MZK, mimo wielokrotnych wezwań do należytego wykonywania umowy, nie rozwiązało problemu braków kadrowych. W związku z tym, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy naliczono spółce kary finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Dodatkowo, w grudniu MZK uruchomiły w trybie awaryjnym trzy zabytkowe autobusy na trzech liniach, co jednak nie przyniosło oczekiwanej poprawy.

Perspektywy na Przyszłość

MZK planuje zatrudnienie obcokrajowców nie tylko jako kierowców, ale również jako pracowników zaplecza technicznego. Wiceprezydent Mirosław Kozłowicz potwierdził, że miasto ani inne lokalne instytucje nie tworzą barier utrudniających zatrudnienie obcokrajowców przez MZK.

Podsumowanie

Rok 2024 w Bydgoszczy rozpoczyna się od znaczących zmian w komunikacji miejskiej. Problemy MZK z realizacją kursów i braki kadrowe doprowadziły do przekazania części kursów firmie Mobilis. Decyzja ta ma na celu zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy bardziej efektywnej i regularnej komunikacji miejskiej. Jednocześnie MZK poszukuje rozwiązań na swoje problemy kadrowe, rozważając zatrudnienie pracowników z zagranicy.

Zobacz również:  Nowe Miejskie Kąpielisko w Bydgoszczy
administrator

Powiązane