Działania Posła Jan Szopińskiego w Sprawie Finansowania Oddziału dla Dzieci w Bydgoszczy

Działania Posła Jan Szopińskiego w Sprawie Finansowania Oddziału dla Dzieci w Bydgoszczy

Jan Szopiński, który jest kandydatem do Sejmu z ramienia Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, podjął kroki w celu wyjaśnienia opóźnień w finansowaniu projektowanego oddziału Centrum Leczenia Dzieci w Bydgoszczy. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Jurasza otrzymał symboliczny czek na sumę blisko 300 milionów złotych na tę inwestycję prawie rok temu, ale do dziś nie otrzymał rzeczywistych środków na rozpoczęcie prac.

Opóźnienia w Realizacji Projektu

Poseł Szopiński wyraził swoje obawy z powodu braku postępów w finansowaniu projektowanego oddziału Centrum Leczenia Dzieci w Bydgoszczy, pomimo że symboliczny czek został przekazany już rok temu. Według jego informacji, środki z Ministerstwa Zdrowia nie zostały jeszcze przekazane na konto szpitala, co spowodowało opóźnienia w realizacji projektu.

Zobacz również:  Remis Zawiszy Bydgoszcz ze Stomilem Olsztyn w Emocjonującym Sparingu

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że proces zawierania umowy finansowej nadal trwa. Wszystkie projekty zakwalifikowane do otrzymania wsparcia ze środków Funduszu Medycznego były przedmiotem intensywnych negocjacji między Ministerstwem Zdrowia a inwestorami, czyli szpitalami i instytutami badawczymi. Pierwsze siedem projektów jest już w fazie realizacji, a umowy zostały podpisane.

Przyczyna Opóźnień

Opóźnienie w przypadku projektu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Jurasza wynika z niskiego poziomu przygotowania inwestora oraz specyfiki projektu, co wymaga szczegółowych uzgodnień. Ministerstwo podkreśla, że wszystkie inwestycje zostaną uregulowane zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Medycznym i umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie.

Poseł Szopiński deklaruje, że nadal będzie monitorować tę sytuację i dążyć do pozyskania środków na planowany oddział Centrum Leczenia Dzieci, aby zapewnić najlepszą opiekę zdrowotną dla dzieci w Bydgoszczy i okolicach.

Zobacz również:  Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce 2024: Bydgoszcz w Centrum Uwagi
administrator

Powiązane