Modernizacja Dróg w Bydgoszczy: Plany na 2024 Rok

Modernizacja Dróg w Bydgoszczy: Plany na 2024 Rok

W 2024 roku Bydgoszcz kontynuuje swoje zaangażowanie w poprawę infrastruktury drogowej. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) planuje szereg inwestycji mających na celu utwardzenie i przebudowę dróg gruntowych, odpowiadając na potrzeby mieszkańców miasta.

Kluczowe Punkty Planu Drogowego na 2024 Rok

  • Przebudowa Ulicy Gradowej: Ulica Gradowa, często krytykowana przez mieszkańców za zły stan, jest jednym z priorytetów ZDMiKP. Jej przebudowa ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
  • Interwencyjne Równanie Ulic Gruntowych: ZDMiKP zastosuje interwencyjne równanie ulic gruntowych, reagując na zgłoszenia mieszkańców i wyniki własnych przeglądów stanu ulic.
  • Ograniczenia Pogodowe w Pracach Drogowych: Prace równania dróg gruntowych nie będą przeprowadzane podczas opadów deszczu i przymrozków, aby uniknąć tworzenia się kałuż i błota.
  • Zgłaszanie Potrzeby Napraw: Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę naprawy dróg gruntowych za pomocą aplikacji „Dbamy o Bydgoszcz” lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania ZDMiKP.
Zobacz również:  Zderzenie Tramwajów w Bydgoszczy: Podsumowanie Wydarzeń

Lista Ulic do Utwardzenia

W planach na 2024 rok znajduje się utwardzenie następujących ulic: Sępia, Mewia, Pokładowa, Wodna, Masztowa, Indycza, Gołębia. Dodatkowo, planowana jest przebudowa ulic Gradowej, Gościeradzkiej i Gersona, które zostaną utwardzone płytami ażurowymi i kostką eko.

Postępy w Modernizacji Dróg

W ciągu ostatnich 8 lat w Bydgoszczy utwardzono ponad 50 kilometrów dróg, co stanowi 26% wszystkich dróg gruntowych. Tylko w 2022 roku powstało 30 ulic z twardą nawierzchnią, a w 2023 roku przebudowano kolejnych kilkanaście ulic.


Podsumowanie

Inwestycje drogowe w Bydgoszczy na rok 2024 są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i stanowią ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury miejskiej. Dzięki tym działaniom, Bydgoszcz staje się coraz bardziej przyjaznym i bezpiecznym miastem dla wszystkich użytkowników dróg.

Zobacz również:  Biogazownia w Bydgoszczy: Przełom w Zarządzaniu Odpadami
administrator

Powiązane