Bydgoszcz Inwestuje w Nowoczesny Tabor Tramwajowy

Bydgoszcz Inwestuje w Nowoczesny Tabor Tramwajowy

W dniu 28 lutego 2024 roku, w Bydgoszczy doszło do ważnego wydarzenia w kontekście rozwoju miejskiej komunikacji. Prezydent miasta, Rafał Bruski, wraz z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego, podpisali umowę na dofinansowanie zakupu trzech nowych tramwajów. Dofinansowanie to, wynoszące prawie 21 milionów złotych, pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego i stanowi istotne wsparcie dla planowanej przez miasto wymiany całej floty tramwajowej.

Kluczowe Aspekty Inwestycji

  • Całkowita wymiana taboru: Prezydent Bydgoszczy podkreślił, że wymiana taboru tramwajowego jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć komunikacyjnych w mieście. Planowana jest nie tylko wymiana pojazdów, ale również realizacja kolejnych zadań mających na celu poprawę komunikacji, takich jak budowa linii tramwajowej na Szwederowo czy przebudowa ul. Nakielskiej.
  • Pochwała od marszałka: Marszałek województwa, Piotr Całbecki, pochwalił Bydgoszcz za podjęcie wyzwania wymiany całkowitej taboru tramwajowego i modernizacji linii tramwajowych. Podkreślił, że mieszkańcy są zadowoleni z nowoczesnego taboru, co jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że nowe tramwaje pochodzą z bydgoskiej PESY.
  • Zamówienie na 40 składów: Miasto zamówiło łącznie 40 składów tramwajowych z zakładów PESA w Bydgoszczy, na co przeznaczono ponad 431 milionów złotych. Dzięki dofinansowaniu udało się pozyskać 121 milionów złotych z unijnych funduszy na 17 składów.
Zobacz również:  Odszedł ks. prałat dr Roman Adam Kneblewski

Nowoczesność i Komfort

Nowe tramwaje, zwane Swingami, charakteryzują się 100% niską podłogą, co znacząco zwiększa komfort i dostępność dla wszystkich pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna prędkość pojazdów to 80 km/h, a ich żywotność szacowana jest na 35 lat.

Społeczny Wymiar Inwestycji

W kontekście tej inwestycji warto również wspomnieć o społecznym aspekcie, jakim jest konkurs na patronów nowych pojazdów tramwajowych. Miasto otrzymało już ponad 800 propozycji od mieszkańców, co świadczy o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej w życie miasta i jego rozwój.

Podsumowanie

Inwestycja w nowoczesny tabor tramwajowy w Bydgoszczy to krok w stronę zrównoważonego rozwoju miejskiej komunikacji, który przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i środowisku. Dzięki współpracy miasta z województwem oraz wsparciu unijnemu Bydgoszcz staje się przykładem efektywnego wykorzystania funduszy na poprawę jakości życia w mieście.

Zobacz również:  Bydgoszcz Głosuje: Bruski Ponownie Prezydentem
administrator

Powiązane