Bydgoski Budżet Obywatelski 2023 – Wyniki Głosowania i Wybrane Projekty

Bydgoski Budżet Obywatelski 2023 – Wyniki Głosowania i Wybrane Projekty

W Bydgoszczy zakończyło się głosowanie nad projektami w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) na rok 2023. Mieszkańcy miasta aktywnie wzięli udział w decydowaniu o przyszłości swojego otoczenia, wybierając projekty, które zostaną zrealizowane w nadchodzącym roku.

Aktywny Udział Mieszkańców

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział prawie 30 tysięcy bydgoszczan, co stanowi znaczący wzrost popularności BBO w porównaniu z poprzednimi latami. Głosowanie odbywało się od 2 do 30 listopada, a wyniki zostały ogłoszone 19 grudnia przez zastępcę prezydenta Bydgoszczy, Michała Sztybela.

Zmiany w Ratuszowych Strukturach

W kontekście BBO nastąpiły również zmiany organizacyjne. Jacek Rosół, dotychczasowy koordynator ds. BBO, przekazał swoje obowiązki Agnieszce Przybył i Natalii Babachanian, które do tej pory pracowały przy kwestiach związanych z BBO.

Wyniki Głosowania

W kategorii projektów ponadosiedlowych mieszkańcy zdecydowali o realizacji wodnego placu zabaw w Parku Centralnym, który zdobył aż 6368 głosów. Projekt ten deklasuje inne inicjatywy, takie jak remont tramwaju Konstal 803N czy kontynuacja Wielkiej Pętli Fordonu. Wodny plac zabaw będzie elementem uzupełniającym planowane kąpielisko w tej lokalizacji, które otrzymało rządowe wsparcie.

Zobacz również:  Czarni Nakło Ulegli Piaskom Bydgoszcz w Ostatnim Sparingowym Starciu

Wybrane Projekty Osiedlowe

Wśród projektów osiedlowych znalazły się m.in.:

  • Utwardzenie ulicy Piaśnickiej na Czyżkówku,
  • Remont nawierzchni ulicy Flisackiej na Flisach,
  • Nowoczesny plac zabaw przy SP 35 na Miedzyniu-Prądach,
  • Przebudowa ulicy Czarna Droga na Okolu,
  • Plac zabaw dla dzieci przy SP 40 na Osowej Górze.

Projekty Społeczne i Mikroprojekty

W kategorii projektów społecznych dominowały kontynuacje znanych zadań, takie jak bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami czy kino plenerowe w Fordonie. Mimo że niektóre inicjatywy, jak potańcówki nad Kanałem Bydgoskim czy piknik wiejskiej żywności w Fordonie, nie uzyskały wystarczającej liczby głosów, większość projektów społecznych została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców.

W ramach mikroprojektów osiedlowych mieszkańcy zdecydowali się na szereg inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości życia w poszczególnych dzielnicach. Do wybranych projektów należą m.in. zakup książek dla biblioteki na Czyżkówku, kino plenerowe na Okolu, doposażenie placu zabaw przy SP 34 w Opławcu, czy utworzenie łąki kwietnej na Bartodziejach.

Zobacz również:  Biogazownia w Bydgoszczy: Przełom w Zarządzaniu Odpadami

Znaczenie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Bydgoski Budżet Obywatelski to ważne narzędzie partycypacji społecznej, które umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na rozwój ich miasta. Projekty wybrane w ramach BBO odzwierciedlają lokalne potrzeby i priorytety, a ich realizacja przyczynia się do poprawy jakości życia w Bydgoszczy.

Podsumowanie

Wyniki Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 pokazują, że mieszkańcy Bydgoszczy są aktywni i zaangażowani w procesy decyzyjne dotyczące ich miasta. Wybrane projekty, zarówno te ponadosiedlowe, jak i osiedlowe, odzwierciedlają różnorodność potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Realizacja tych inicjatyw w nadchodzącym roku będzie kolejnym krokiem w kierunku tworzenia miasta przyjaznego, nowoczesnego i odpowiadającego na potrzeby swoich mieszkańców.

administrator

Powiązane