Bezpłatne Przejazdy Komunikacją Miejską w Dniu Wyborów w Bydgoszczy

Bezpłatne Przejazdy Komunikacją Miejską w Dniu Wyborów w Bydgoszczy

W dniu wyborów do Sejmu i Senatu, mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli okazję korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę, która umożliwia bezpłatne podróżowanie środkami komunikacji miejskiej w tym szczególnym dniu.

Celem wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej w granicach I strefy biletowej jest zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w wyborach, umożliwiając im wygodne dojazdy do lokali wyborczych tramwajami i autobusami, bez konieczności płacenia za przejazd.

Eksperci szacują, że wprowadzenie darmowego transportu spowoduje utratę przychodów w wysokości około 82 000 złotych, które zwykle pochodzą z opłat za bilety. Planuje się pokrycie tych strat ze środków oszczędnościowych ZDMiKP, wynikających z dystrybucji biletów w 2023 roku.

To działanie jest częścią ogólnokrajowej kampanii profrekwencyjnej, mającej na celu zachęcenie obywateli do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Kilka polskich miast, w tym Bydgoszcz, przyłączyło się do tej inicjatywy, w której zaangażowane są różne sektory społeczeństwa, w tym nauka, kultura, dziennikarstwo oraz organizacje pozarządowe. Kampania ma na celu zwiększenie frekwencji wyborczej i przekonanie obywateli do aktywnego udziału w procesie wyborczym.

Zobacz również:  Kontrowersje wokół Przebudowy Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy

Koszty Darmowego Transportu w Dniu Wyborów

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu wyborów wiąże się z kosztami, które szacuje się na około 80 000 złotych. Pomimo braku środków przeznaczonych na ten cel, miasto postanowiło zwolnić mieszkańców z opłat za przejazd. Planuje się pokrycie tych kosztów ze środków oszczędnościowych ZDMiKP, wynikających z dystrybucji biletów w roku 2023.

Inicjatywa Profrekwencyjna w Polskich Miastach

Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej w dniu wyborów to jedna z wielu profrekwencyjnych inicjatyw podejmowanych w polskich miastach. Kampania #NieŚpijBoCięPrzegłosują została zainicjowana przez Unię Metropolii Polskich i cieszy się poparciem wielu miast oraz organizacji samorządowych. Celem inicjatywy jest zwiększenie frekwencji wyborczej poprzez zaangażowanie różnych sektorów społeczeństwa, w tym nauki, kultury, dziennikarstwa i organizacje pozarządowe.

Zobacz również:  Zawisza Bydgoszcz Zbroi Się na Nowy Sezon: Nowe Transfery i Przedłużenia Kontraktów

W kampanii uczestniczą miasta takie jak Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław, a także organizacje samorządowe, takie jak Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP. Kampania ma na celu przekonanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w procesie wyborczym, a wybory parlamentarne stanowią doskonałą okazję do wpływania na przyszłą politykę kraju.

administrator

Powiązane