Bydgoszcz na Zielono: Nowe Obietnice Wyborcze Łukasza Schreibera

Bydgoszcz na Zielono: Nowe Obietnice Wyborcze Łukasza Schreibera

W ostatnich dniach kampanii wyborczej w Bydgoszczy, Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta miasta, przedstawił szereg obietnic mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miasta. Wśród zapowiedzi znalazły się m.in. rozbudowa parku w Myślęcinku, wprowadzenie Bydgoskiego Bonu Żłobkowego oraz przyspieszenie utwardzania gruntówek.

Zielona Bydgoszcz i Rozbudowa Myślęcinka

Schreiber zobowiązał się do stworzenia „zielonej Bydgoszczy”, co ma się przejawiać m.in. w rozbudowie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Planowane jest wprowadzenie nowych atrakcji, przywrócenie dawnych urządzeń rozrywkowych oraz lepsze skomunikowanie parku z resztą miasta. Dodatkowo, kandydat zapowiedział budowę letniego toru saneczkowego i miejskiego uzdrowiska, co ma przyciągnąć do parku jeszcze więcej odwiedzających.

Bydgoski Bon Żłobkowy

Inną ważną inicjatywą jest wprowadzenie Bydgoskiego Bonu Żłobkowego, który ma zapewnić rodzicom i opiekunom 500 zł miesięcznie na opiekę nad dziećmi do 3. roku życia, korzystającymi z niepublicznych form opieki. Schreiber podkreśla, że inwestycja w wczesne lata życia dzieci to kluczowy krok w budowaniu lepszego jutra dla Bydgoszczy.

Zobacz również:  Patryk Mikołajewski Ponownie Burmistrzem Koronowa

Szybsze Utwardzanie Gruntówek

Schreiber zadeklarował również przyspieszenie programu utwardzania dróg gruntowych, na co ma zostać przeznaczone od 35 do 40 milionów złotych rocznie. Celem jest wyeliminowanie problemu błotnistych ulic, szczególnie w zachodniej części Bydgoszczy, gdzie wiele z nich pozostaje zapomnianych i zaniedbanych.

Reakcje i Komentarze

Propozycje Schreibera spotkały się z różnymi reakcjami. Komitet Koalicji Obywatelskiej i Lewicy podkreślił, że w ciągu ostatnich lat liczba miejsc w żłobkach miejskich została podwojona, a jakość opieki w żłobkach i przedszkolach znacząco się poprawiła. Z kolei w kwestii gruntówek, przewodnicząca rady miasta zwróciła uwagę, że Bydgoszcz w latach 2015-2022 nie otrzymała wsparcia finansowego na budowę dróg osiedlowych ze środków rządowych.

Podsumowanie

Obietnice wyborcze Łukasza Schreibera skupiają się na poprawie infrastruktury miejskiej, wsparciu dla rodzin z małymi dziećmi oraz zwiększeniu ilości zieleni w mieście. O ile inicjatywy te spotykają się z pozytywnym odbiorem części mieszkańców, o tyle pozostaje pytanie o realność ich realizacji oraz źródła finansowania. Wybory samorządowe w Bydgoszczy będą więc nie tylko testem dla kandydatów, ale także dla ich obietnic wyborczych.

Zobacz również:  Zderzenie Tramwajów w Bydgoszczy: Podsumowanie Wydarzeń
administrator

Powiązane